Mga Tuntunin

Sino ang nakakaalam sa iyo ng mas mahusay?

Gaano kahusay ang kilala mo ng iyong mga kaibigan?

Maaari mong magustuhan