Mga Tuntunin

Alam ba ng iyong mga kaibigan kung ano ang nagawa mo o hindi kailanman nagawa?

Maaari bang malaman ng iyong mga kaibigan kung ano ang hindi mo nagawa?

Maaari mong magustuhan